Запознайте се с нашите

Лектори

Лектори от цял свят, специалисти в определена сфера, експерти в дейността си, ние винаги подбираме най-добрите професионалисти за нашите обучения.

Любка Петрова

Съдия Любка Петрова от Върховния административен съд и представител на България в Консултативния комитет към Единния патентен съд на ЕС

Съдия Любка Петрова е завършила СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Право и специализация „Правораздаване”, както и СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Международни отношения, магистърска програма Право на Европейския съюз. От 12.07.2012 г. е Заместник председател на Административен съд София-град и ръководител на ІІ отделение на АССГ /разглеждана материя – ЗУТ, ЗКИР, ЗМГО, ЗОДОВ, ЗДС, ЗОбС, ЗЗДискр., ЗЗЛД, ЗДОИ, ЗВОбр., ЗМВР, ЗДСл., ЗДАНС и др. над 40 законови и подзаконови нормативни актове/ Съдия Петрова е лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. Професионалният път на съдия Петрова започва от адвокатската професия, мнава през Административен съд София-град , където е заместник-председател до встъпването си като върховен съдия във Върховния административен съд. 

Д-р Невин Фети

Съветник по правни въпроси на Президента на Република България

Д-р Невин Фети e Съветник по правни въпроси на Президента на Република България. Невин Фети е магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски” и по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. Била е адвокат, работила е в дирекция “Правна и международноправна дейност” на Държавната комисия по сигурност на информацията. В периода от 2004 до 2013 г. е била старши и главен асистент в  Академията на МВР. Защитила е дисертационен труд за придобиване на образователно-научна степен „доктор” по въпросите на сключването и изпълнението на договори с достъп до класифицирана информация. Невин Фети е хоноруван преподавател по дисциплината “Административноправен режим на класифицираната информация” в Юридическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Дългогодишен преподавател е в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация. Автор е на множество статии. Д-р Фети беше лектор на множество издания на курса за Длъжностни лица по защита на личните  данни, организиран от ILAC съвместно с УНСС.

Аделина Ковачева

Съдия във Върховния административен съд до септември на 2021г.
 Автор на три книги и множество статии в областта на обществените поръчки. 
Лектор на семинари и конференции, посветени на законосъобразното провеждане на процедурите.

Брус Уитфийлд (Bruce Whitfield)

адвокат, преподавател

Родом от Лос Анджелис, Брус Уитфийлд е адвокат по бизнес право с над 20 години международен опит в адвокатската практика. Живял в Европа през последните четиринадесет години, той е преподавал в множество университети в Европа, Азия и САЩ, включително водещ лектор  на курса CopyrightX на Харвард за България. Има докторска степен по право и е преподавал курсове по международен бизнес, бизнес право и интелектуална собственост, както и съ-основател на образователната платформа  Teach.me.

Ерин Саймън

продуктов съветник (Product Counsel) в Google

Ерин Саймън е продуктов съветник (Product Counsel) в екипа “Knowledge” в Google. Тя е водещ правен съветник за няколко аспекта на едноименната търсачка, сред които Autocomplete, Knowledge Graph и Google Books. Компетентността на продуктовия съветник следва да бъде в множество области, така че Ерин е доказан експерт в широк набор от правни въпроси, като започнем от правните аспекти на клеветата съгласно законите в Япония, минава се през отговорност на посредниците (intermediary liability) в Съединените щати и се стигне  до защита на данните в Европейския съюз. Авторското право, разбира се, е основен и постоянен фокус на нейната работа. 

Преди Google Ерин е адвокат в областта на интелектуална собственост вправната кантора Fenwick & West, LLP, където бе удостоена с честта да получи съдебна награда за bono дейността си. Тя притежава две дипломи от Нюйоркския университет: първо, Колежа по изкуства и науки, където учи лингвистика; след това Юридическия факултет на Нюйоркския университет. Работила е като уеб дизайнер, фотограф и понякога дори писател. Ерин Симон е лектор в курса CopyrightX, организиран от  ILAC и проведен в София, България през 2018.

адв. Николай Калистратов

адвокат

Beginner • Design

Адв. Николай Калистратов придобива магистърска степен по специалността „Право“ в Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 1999 г., а през 2005 г. завършва и „Счетоводство и контрол“ в същия университет.

В периода от 2001 г. до 2021 г. работи в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ (впоследствие – „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“) при Централно управление на Национална агенция за приходите, където последователно заема следните длъжности: юрисконсулт, старши юрисконсулт, главен юрисконсулт, началник на отдел „Обжалване“ (от 2008 г.), заместник директор (от 2013 г.) и директор (от 2017 г.).

Проф.  д-р Таня Йосифова

професор по гражданско и търговско право, адвокат

Професор по Гражданско и търговско право. От март 2019 г. е заместник-председател и член на Централната избирателна комисия, а от 6 април 2022 г. е председател на Арбитражния съд към Българската стопанска камара.

През 2005 г. защитава докторска дисертация в УНСС на тема „Мнимо представителство“ и придобива докторска степен по право. Хабилитира се като доцент по Гражданско и семейно право в същия университет през 2008 г. От началото на 2021 г. придобива академичната титла „професор“. Била е ръководител на катедра „Частноправни науки“ на Юридическия факултет при УНСС.

Автор на няколко монографии в областта на частното право, помагало-казуси по облигационно право (в съавторство с проф. Златка Сукарева), съавтор е на учебник по Основи на правото. Автор е на учебник по облигационно право, както и на над 30 статии в областта на гражданското и търговското право, както и на научни доклади. Специализира в Юридическия факултет на Университета в Берген, Норвегия (2003 – 2004), Университета в Залцбург, Австрия (2005) и в Орхус, Дания (2007 г.).

Публикувала е статии в специализирани правни списания, била е лектор на семинари и учебни курсове, посветени на Правото на информационните и комуникационните технологии. Правен консултант на предаването „Законът и Темида“ по програма Христо Ботев на Българското национално радио.

Гинка Христова

Лектори

адвокат, медиатор, специалист по Дигитално право

Адв. Гинка Христова е председател на Международен Правен Център, член на Софийска адвокатска колегия, нещатен преподавател към Hаrvard University, магистър по Право на ЕС към университета Нанси II. Адвокат Христова е член на Софийска Адвокатска Колегия (САК) от 2009 г. и бивш член на Дисциплинарния съд към САК. Адвокат Христова има специализация към университета Харвард, САЩ в сферата на кибер правото, както и успешно е преминала специализация към СОИС по Право на Електронната Търговия. От 2017 г. е организатор и преподавател на курса CopyrightX на университета Харвард за България. Тя е един от малкото специалисти в България по дигитално право. Автор на монографията “Феноменът Киберпрестъпност – Стратегия за борба и конкретни мерки” (Le phénomène “cybercriminalité”: Stratégie pour combattre la cybercriminalité et mesures concrètes (French Edition)”.

Слави Танкеин

юрист, магистър по информационна сигурност

Слави Танкеин работи в областта на дигиталното право. Слави участва в редица международни проекти в областта на киберсигурността, автор на множество стаии по темата. Съосновател на Международен Правен Център – ILAC, както и на  Алианса за защита на лични данни - DPA.BG, председател на  първото в България Кибер читалище, председател на Синдиката на Длъжностните лица по защита на личните данни в България, създател на първата по рода си крипто-разменна валута, базирана на блокчейн технология. С над 10 годишен опит в криптовалутите, уеб дизайна, киберсигурността. С богат медиен опит, като изпълнителен директор на една от водещите медии в правните среди.

Ева Марчева

Магистър по международни финанси; Бакалавър по Икономика на търговията; Мениджмънт и международно икономическо сътрудничество; Счетоводство; Бюджетно счетоводство и анализ

От юни 2018 е избрана за Председател на Сдружение „Съдебно – счетоводните експерти в Р България е вещо лице – ССЕ и Несъстоятелност, основател е на счетоводна и консултантска кантора „Евроконсулт“.

В периода от 2007г. до настоящия момент работи активно в сферата на финансите като данъчен съветник, консултант по ЗКПО, ЗДДФЛ, Български и Международни счетоводни стандарти, данъчно и бюджетно счетоводство. Специалист в счетоводното обслужване на проекти, финансирани от ЕС успешно отчела проекти на финансова стойност над 20 млн. лева.

Цветелина Цветанова  (Florence Wijsbroek)

Цветелина е СЕО на Софияконцепт и председател на Балкански институт за устойчиво развитие

Цветелина е с международен опит в областта на устойчивото развитие, управлението на корпоративна социална отговорност Корпоративна социална отговорност (КСО) и управлението на многообразието. Международен експерт по изготвяне на анализи, доклади, оценки и изследвания в сферата на екологичния преход. Консултант в сферата на стратегическо планиране в устойчивото развитие и практическата реализация на стратегии, приложения на ESG подхода за отчитане на напредъка по целите за устойчивост на бизнеса и инструментите за оценка на устойчивостта.

Цветелина има дългогодишен опит като директор на бизнес клуб със Франция, тя е работила с компании, администрации и неправителствени организации при разработването на стратегии и анализи на практики в сферата на КСО.

Преподавател в университета « Жул Верн » - Франция. Преподавател и създател на центрове за обучение и програми в областта на екологичния преход в партньорства с европейски университети. Автор на първата « Бяла книга за кръгова икономика и устойчиво развитие на Балканите » и множество доклади в областта на устойчивото развитие и новите бизнес модели.

Кристина Найденова

експерт по лични данни и дигитално право

Кристина е завършила юридическия факултет на университета "Св. Климент Охридски". Специализира над 4 години в Международен Правен Център ILAC, като се занимава с медиация и защита на личните данни. Има множество участия в кръгли маси и семинари по различни теми, свързани с правни и дигитални въпроси. Автор на трудове за Европейската прокуратура, в частност в областта на защитата на личните данни.

Филип Уеб Грейвс (Phillip Webb Graves)

Преподавател по право в Талинския университет

Филип У. Грейвс също така е практикуващ като асоцииран адвокат в AAKauppi Law Offices в Талин, Естония. Специалист в областта на структуриране на бизнес организации, защита на активи и управление на активи. Преди да се присъедини към AAKauppi Law Offices, Филип е бил член на управителния съвет на Pannon Business and Legal consulting и е преподавал курсове по право в Талинския технически университет и Естонското бизнес училище.

Явор Колев

Преподавател

Дългогодишен ръководител на отдел „Киберпрестъпления“ в ГДБОП  до август 2020 г. След оттеглянето си от работата в ГДБОП Явор Колев, оглавява отдела по „Защита на интелектуалната собственост“ в телекомуникационния оператор A1 България. В последствие става част от управленския екип на застрахователната компания „Лев Инс“, като директор „Информационни технологии и киберсигурност“ в компанията. е лектор в курса CopyrightX, организиран от  ILAC и проведен в София, България през 2018

Вижте какво сме Ви приготвили

Готови сте за обучение?

Можете да погледнете всички предстоящи събития, които сме приготвили за Вас

Сайтът е собственост на Международен правен Център, ЕИК: 176397057, адрес: "Княз Борис I" № 123 | За контакт : 0885363116

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за да получавате последните новини, нови семинари и курсове.

Благодарим Ви, че се записахте!

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner Обадете ни се