Политика за поверителност

На основание Общ регламент (ЕС) № 2016/679 относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни  и Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове, бихме искали да Ви информираме за следните положения:

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Настоящата Политика за поверителност се отнася до Вашите лични данни, които “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение събира с цел да Ви предостави услуги („Услуги“) съгласно предмета си на дейност.

Прилагаме Политика за защита на личните данни както за данни, събирани от Вас чрез Интернет сайта ни courses.ilac.eu, така и чрез форми на хартия, попълнени лично от Вас или от наш представител, чрез имейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни.

Чрез тази Политика за поверителност Ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните Ви, за Вашите права, които имате относно събраните лични данни чрез нашите сайтове и мобилни приложения и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи.

При събирането и обработването на Вашите лични данни, “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, като изпратите имейл до Длъжностното ни лице по защита на личните данни.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

 

Администратор на Вашите лични данни е „Международен правен център – И.Л.А.Ц.“ Сдружение, ЕИК 176397057, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Възраждане, ул. „Княз Борис I“ № 123, представлявано от Гинка Тодорова (наричано за краткост „Нас“, „Ние“, „МПЦ ИЛАЦ“).

Данните за контакт с Длъжностното лице за защита на данните, определено от Администратора, са както следва:  електронна поща: info@courses.ilac.eu

Данните за контакт с Комисията за защита на личните данни са: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, електронна поща: kzld@cpdp.bg , интернет страница: www.cpdp.bg

ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
 • отчетност.

ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ И НАШИЯТ ЛЕГИТИМЕН ИНТЕРЕС

Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или да защитим Вашите жизненоважни интереси, ще поискаме Вашето съгласие.

Ще използваме личните Ви данни само след Вашето изрично съгласие за конкретната цел.

Имате право, ако размислите, да оттеглите съгласието си.

В случаите, в които се наложи събиране на Ваши лични данни поради наш легитимен интерес или да запазим Вашите жизненоважни интереси, ще Ви информираме своевременно, както и ще разясним правата Ви.

Имате право да възразите срещу това да събираме Ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме. Ще предприемем допълнителни мерки, като ще Ви предоставим допълнителна информация и нашите мотиви в срок не по-дълъг от един месец от Вашето искане.

 

ЦЕЛ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 • За заявяване на участие в някоя от предоставяните от нас Услуги;
 • За осигуряването на достъп до заявените от Вас Услуги;
 • За измерване и проследяване на потребителското поведение в сайта ни с цел подобряване на нашите продукти и вашето потребителско преживяване;
 • за да Ви показваме релевантни за Вас реклами и съдържание;
 • за управлението на Вашите абонаменти (когато такива са налични);
 • да Ви изпращаме имейл бюлетини, за които Вие изрично сте се абонирали;
 • да Ви изпращаме съобщения за наши продукти и услуги, ако изрично сте дали съгласието си за това;
 • да Ви изпращаме съобщения за продукти и услуги на наши Партньори, когато изрично сте дали Вашето съгласие за това.

 

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

В по-голямата част от случаите събираме данни, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за сключването и изпълнението на определен договор между нас.

Ще Ви информираме по ясен и прозрачен начин в случай, че се налага да събираме от Вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение намери за необходимо и/или има легитимен интерес от тяхното събиране или е необходимо да защитим Ваши жизненоважни интереси.

Кои Ваши лични данни обработваме?

 1. При посещение на нашия уебсайт

При посещение на уебсайта ние събираме данни за Вашето устройство (компютър, телефон, таблет и др.), включващи IP адрес, използвания от Вас браузър и настройките Ви за език, като в тези случаи тези данни са анонимни и не позволяват Вашето идентифициране.

 1. Данни при заявяване на участие в някоя от предоставяните от Нас Услуги

За целите на предоставяните от нас Услуги, са ни необходими следните Ваши лични данни:

 • Име и фамилия
 • Имейл адрес;
 • Телефон за връзка.
 1. При заплащане на заявената от Вас Услуга

Ние ще обработваме минимално изискуемите по закон Ваши финансови данни с оглед спазването на данъчното законодателство в страна ни (например банкова сметка, три имена, ЕГН).

 1. При провеждане на заявената от Вас Услуга

При участие в избраното от Вас мероприятие, същото може да бъде аудио и видео записано от избраната от Нас обучителна платформа. Поради това обстоятелство, Вашите гласови и лицеви данни могат да бъдат предмет на обработване.

 1. При издаване на Сертификат

Нашата мисия е да Ви предоставяме качествени услуги, включващи професионални обучения и издаване на сертификат за удостоверяване на Вашето участие. Вашите лични данни, които ще бъдат обработвани за тази цел, са:

 • Две имена;
 • Дата на раждане;
 • Професия/длъжност /по желание/
 • Други доброволно предоставени от Вас данни.

Издаваните от Нас сертификати притежават уникален код за верификация, който може да бъде проверен в нашия уебсайт. При проверка в нашия електронен регистър излизат следните Ваши лични данни – Две имена, дата на раждане

В случай, че не желаете Вашия уникален код за верификация да се съдържа в нашия електронен регистър, моля свържете се с нас на info@courses.ilac.eu.

 1. Данни, свързани с имейл бюлетините, за които сте се абонирали

Абонирането за медийните бюлетини, които Ние Ви предлагаме е доброволно и се извършва от Вас чрез попълване на съответната форма в нашия уебсайт. Абонаментът може да бъде прекратен във всеки един момент чрез изпращането на имейл адрес от Ваша страна на info@courses.ilac.eu.

 1. Логове (Log files), свързани със сигурност, техническа поддръжка и развитие

Логовете са файлове, които записват събития във и взаимодействия между системите и/или между потребители и дадена система.

В сайтовете ни се използват логове със следните цели:

 • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
 • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
 • За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
 • За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта.

Логът за влизане в акаунт дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той съдържа дата и час на влизането в акаунта и информация дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, информация дали влизането е с профил от някоя социална мрежа (social login), IP адрес.

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория

Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство.

 1. Обработване на лични данни на лица под 14 години

За нас е важно да предприемем допълнителни предпазни мерки за защита и безопасност на децата. По тази причина деца под 14 години нямат право да използват предоставените от Нас Услуги, без изричното съгласие на свой родител/настойник. “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение ще изтрие всяка заявка за участие в наша Услуга, която е подадена от дете на възраст под 14 години без разрешение на родител/настойник, в най-кратък срок, след като сме информирани за това.

Ако сте под 14 години, моля, не изпращайте и не публикувайте никаква информация за себе си, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други.

 

 

БИСКВИТКИ И ДРУГИ ПАСИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

“Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение използва „бисквитки“ и други технологии за проследяване, които събират информация, от Вас при взаимодействие с нашите сайтове, за да подобрим тяхното представяне и Вашето преживяване.

Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят Вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. Използваме термина бисквитки в тази политика, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин.

Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним Вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме колко добре се представят нашите сайтове, да Ви показваме реклами, които вярваме, че са релевантни на Вашите интереси или дори ни позволяват да Ви препоръчаме съдържание, което смятаме, че ще бъде интересно за Вас.

Повече за бисквитките, както и начини да откажете използването на бисквитки на Вашето устройство можете да откриете в нашите Настройки за бисквитките.

ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

Възможно е да събираме информация за Вас от други законни източници с цел да Ви предоставим качествено нашите услуги. Такива източници са информация от наши партньори (в случай, че Вие сте се съгласили), публично достъпна информация.Тази информация включва данни за осъществяване на контакт с Вас и публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи Вашата организация.

Друга публично достъпна информация събираме само, след като имаме изричната декларация на лицето, което ги споделя с нас, че Вие сте се съгласили да бъдат споделяни с нас.

Когато осъществим контакт с Вас, ще Ви кажем откъде имаме Вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали ние лично от Вас.

 

РАЗКРИВАНЕ НА ДАННИ ПРЕД ТРЕТИ ЛИЦА

“Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение разкрива Вашите лични данни само в следните случаи:

– само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;

– на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;

– на наши партньори, които работят по възлагане на МПЦ ИЛАЦ на основата на договорни отношения и ни помагат да Ви предоставим услугите си и с които имаме споразумения за запазване на конфиденциалността на информацията и защита на лични данни.

“Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение взема мерки всички тези лица да прилагат същата защита към Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да се съобразяват с Политиката на “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение за защита на личните данни. За нас е важно да ползваме услугите само на такива лица, които се отнасят отговорно към защитата на личните данни и прилагат подходящи технически организационни мерки.

Използваме доставчици на услуги при обработването на лични данни за някои цели, като например измерване и проследяване на потребителското поведение в сайтовете, изпращане на имейл съобщения, споделяне на съдържание от потребителите, вход с профил от социални мрежи и др. Тези компании са (без изброяването да е изчерпателно):

Google (с Google Analytics, Google Tag Manager, AdManager, AdX, AdSense, AdWords, Google Plus): https://privacy.google.com

Facebook (с Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in „like“ button, Sign in with Facebook profile и др.) : https://www.facebook.com/privacy/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА

“Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

 

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случаи на липса на такъв законен срок, “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение приема, че ще съхранява Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.

Целта ни е съхраняването на личните Ви данни да изискват минимални действия от Ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

 

УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ

Законът за защита на личните данни Ви дава определени права като субект на данни, които са изброени по-надолу. За да упражните някое/и от тези права, Вие трябва да ни изпратите „Искане за упражняване на права като субект на данни“по ЗЗЛД. Искането се подава лично или от изрично упълномощено от Вас лице чрез нотариално заверено пълномощно.

Искането трябва да съдържа име, адрес и други данни за идентификация на физическото лице, за чиито данни се отнася искането, описание на искането, до кои лични данни се отнася, предпочитана форма за отговор и действия по ЗЗЛД, подпис, дата и адрес за кореспонденция. Искането може да бъде подадено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Ако имаме основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането, ние може да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността.

Вашето право на достъп и получаване на информация

Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време.

Имате право да знаете какви лични данни обработваме за Вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.

С тази Декларация за поверителност Ви уведомяваме по какъв начин обработваме личните данни и как ги съхраняваме.

Достъп до данните си можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във Вашия профил функционалности или като ни изпратите Искане за упражняване на Вашите права на info@courses.ilac.eu

В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните Ви данни в срок не по-дълъг от 1 месец, ще Ви посочим причините.

Вашето право на корекция

Също така, имате право да поискате “Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение да коригира всякакви неточности в личните Ви данни. Вие можете да коригирате данните си сами чрез функционалностите, осигурени в личния Ви профил.

За въпроси и уточнения, моля пишете на info@courses.ilac.eu

За да поискате корекция, трябва да ни изпратите Искане за упражняване на вашите права на същия имейл.

Право да бъдат изтрити Вашите лични данни (право „да бъдеш забравен“)

При определени обстоятелства Вие имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити. Такива обстоятелства са:

– личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

– в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни;

– ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;

– в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;

– други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

За упражняване на правото „да бъдеш забравен“ е необходимо да ни изпратите Искане за упражняване на Вашите права на същия имейл.

В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраняваме Вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да ги изтрием от нашите системи.

Други права като субект на данни

– да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни за определен период от време;

– да възразите срещу обработването;

– преносимост на данните.

За целта също е необходимо да ни изпратите Искане за упражняване на Вашите права на посочения имейл.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме Вашите лични данни.

“Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение е отделен администратор от всяко едно лице, публикуващо във форума и не носи отговорност за съдържанието, публикувано от трети лица.

Обърнете се към нашите служители, в случай че имате въпроси.

– ще Ви съдействат при упражняването на Вашите права;

– ще Ви информират допълнително за всяко едно Ваше право.

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни както и да Ви дадем отговор в законоустановения срок.

В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.

 

ПРАВО НА ЖАЛБА

В случай на нарушение на Вашите права от наша страна, може да се свържете с нашето „Длъжностното лице по защита на данни“, което на разположение на имейл: info@courses.ilac.eu

Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни, със седалище и адрес на управление:  гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, адрес за кореспонденция:  гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, телефон: 02 915 3 518, интернет страница:  www.cpdp.bg

 

АКТУАЛИЗАЦИИ

“Международен правен център – И.Л.А.Ц.” Сдружение си запазва правото да извършва промени в настоящата Политика за поверителност по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта на видно и достъпно за всеки потребител място.

Дата на влизане в сила на настоящата Политика за поверителност  01.03.2023

При въпроси във връзка със защитата на личните Ви данни, можете да се свържете с нас на имейл info@courses.ilac.eu

 

 

Вижте какво сме Ви приготвили

Готови сте за обучение?

Можете да погледнете всички предстоящи събития, които сме приготвили за Вас

Сайтът е собственост на Международен правен Център, ЕИК: 176397057, адрес: "Княз Борис I" № 123 | За контакт : 0885363116

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за да получавате последните новини, нови семинари и курсове.

Благодарим Ви, че се записахте!

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner Обадете ни се