Няма места

Актуални проблеми на ЗОП

Описание

Обучението е подходящо за повишаване на експертното ниво при работа с обществени поръчки. Ще бъдат засегнати актуални проблеми и решения от Закона за обществените поръчки. Анализ на практиката на Върховния административен съд по прилагане на ЗОП. Ще бъдат разгледани Решенията на Върховния административен съд и Съда на Европейския съюз с решаващо значение за

 • избягване на нарушенията по чл.2, ал.2 ЗОП, като самостоятелно основание за определяне на финансови корекции;
 • действия на комисията при ценово предложение „0“.
 • преодоляване на критичните моменти при провеждане на пазарни консултации, вземане на решение за разделяне/неразделяне на предмета на обществената поръчка на обособени позиции, ограничаване на участието до определен брой обособени позиции, ограничаване на възлагането на определен брой обособени позиции;
 • прилагане на мерки за надеждност и свеждане до минимум на случаите на конфликт на интереси;
 • правилно прилагане на общите правила относно критериите за подбор; преодоляване на затрудненията при обединения, трети лица, чийто капацитет ще се използва и подизпълнители;
 • законосъобразен избор на критерий за възлагане, показатели и методика за оценка; особени изисквания към комисията при експертно оценяване.
Онлайн
Този курс ще се проведе онлайн, чрез системата Zoom. Няма да има присъствена част. Цената не включва ДДС. Можете да закупите само един курс, всеки човек, следва да закупи отделен билет за участие.

120,00 лв. без ДДС

Изчерпан

Накратко

Онлайн

Дата: 08.06.2023

9:30-13:00

НЯМА МЕСТА

Програма

 • избягване на нарушенията по чл.2, ал.2 ЗОП, като самостоятелно основание за определяне на финансови корекции;
 • действия на комисията при ценово предложение „0“.
 • преодоляване на критичните моменти при провеждане на пазарни консултации, вземане на решение за разделяне/неразделяне на предмета на обществената поръчка на обособени позиции, ограничаване на участието до определен брой обособени позиции, ограничаване на възлагането на определен брой обособени позиции;
 • прилагане на мерки за надеждност и свеждане до минимум на случаите на конфликт на интереси;
 • законосъобразен избор на критерий за възлагане, показатели и методика за оценка; особени изисквания към комисията при експертно оценяване.
 • правилно прилагане на общите правила относно критериите за подбор; преодоляване на затрудненията при обединения, трети лица, чийто капацитет ще се използва и подизпълнители;
 • изискване, анализ и приемане/отхвърляне на писмена обосновка; изясняване на необичайно ниска цена при един/двама участника;
 • правно значение на точното и правилно прилагане на различните хипотези по чл.107 ЗОП за отстраняване на участници;
 • информация, която участниците могат да обявят за конфиденциална, задължение за мотивиране и доказване на твърденията, законосъобразни действия на комисията, баланс между правото на защита на търговската тайна и правото на защита срещу незаконосъобразно възлагане;
 • процедура на договаряне без предварително обявление;

Лектор

Аделина Ковачева

Съдия във Върховния административен съд до септември на 2021г.
 Автор на три книги и множество статии в областта на обществените поръчки. 
Лектор на семинари и конференции, посветени на законосъобразното провеждане на процедурите.

Вижте какво сме Ви приготвили

Готови сте за обучение?

Можете да погледнете всички предстоящи събития, които сме приготвили за Вас

Сайтът е собственост на Международен правен Център, ЕИК: 176397057, адрес: "Княз Борис I" № 123 | За контакт : 0885363116

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за да получавате последните новини, нови семинари и курсове.

Благодарим Ви, че се записахте!

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner Обадете ни се