Сертифициран курс за медиация

Описание

Международен правен център – ILAC е вписан като обучителна организация за медиатори към Министерство на правосъдието от 2012г. Ние имаме повече от 10 години опит в сферата на алтернативното решаване на спорове и Ви обучаваме, за да станете най-доверените медиатори във Вашата сфера на работа.

Какво включва Курсът по медиация?

  1. 60 учебни часа, включващи теоретична и практическа част;
  2. Писмен изпит;
  3. Удостоверение, сертифицирано от Нас, което Ви служи да придобиете правоспособност и да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Курсът е предназначен както за юристи, така и за специалисти без юридическо образование, за които е предвиден специален встъпителен модул за терминологично навлизане в материята.

Извънсъдебните способи за разрешаване на спорове не са новост за българското право. Те не са отричане на съдебната система, а са нейно допълнение, разклонение, вариация. Самото определение  „алтернативни” сочи за избор измежду две или повече възможности за разрешаване на възникнал спор. Нашите обучения наблягат детайлно на принципите и процесите на медиация чрез интерактивни презентации и практически упражнения. От трудови и бизнес разногласия до обществени и семейноправни конфликти, Вие ще откриете ефективни начини да дадете възможност на страните да преодолеят различията си.

Ние Ви предлагаме нов поглед към етичните конфликти, основани на идентичност, пристрастия и стереотипи, работата със силни емоции по време на процеса на същинската медиация. Ще се включите в реалистични симулации на ролеви игри, ще придобиете основни медиаторски умения, включително активно слушане, задаване на проверителни въпроси, разработване на различни варианти за разрешаване на конфликта, преформулиране и изграждане на устойчиви споразумения.

Нашето обучение е съобразено изцяло с изискванията на Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора.

Обучението ще се проведе в периода 25-ти септември – 8-ми октомври, както следва:

Между 25-ти и 29-ти септември ще се проведе онлайн обучение под формата на уроци при предварително предоставени от нас материали. В този период Вие сами определяте времето, което да отделите за самоподготовка и преглед на теоретичните въпроси от учебния план.
На 30-ти септември и 01-ви октомври от 10:30ч. до 16ч. ще се проведе теоретическа лекция и практически модул № 1 на обучението в офиса на Международен правен център – ILAC, находящ се в гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 123.
На 7-ми и 8-ми октомври от 10:30ч. до 16ч. ще се проведе теоретическа лекция и практически модул № 2 на обучението в офиса на Международен правен център – ILAC, находящ се в гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 123.

Сертифициращото обучение завършва, след успешното полагане на изпит под формата на тест. Всеки курсист получава Удостоверение, сертифицирано от Нас, което служи за придобиване на правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието, при 100 % присъствие на двата практически модула.

Хибриден

Този курс ще се проведе, както онлайн така и на място в град София, като присъствието е задължително. Можете да закупите само един курс, всеки човек, следва да закупи отделен билет за участие.

650,00 лв. без ДДС

4 налични

Намалението е валидно до 30.07.2023г.
Накратко

Хибриден

Дата: 30.09.2023

10 дни

Записвания до: 24.09.2023

Онлайн обучение
25-ти - 30-ти септември
Теоретична и практическа част
30-ти септември и 01-ви октомври от 10:30ч. до 16ч.
Теоретична и практическа част и тест
7-ми и 8-ми октомври от 10:30ч. до 16ч.

Програма

I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

Въведение в медиацията
1. Понятие за конфликт. Правни способи за разрешаване на спора – съд, арбитраж, помирение и други.
2. Понятие за спогодба – съдебна и извънсъдебна. Същност и правни последици.
3. Понятие за медиация. Практическо приложение на медиацията като способ за разрешаване на спорове. Критерии за допустимост.
4. Участници в процедурата по медиация. Правомощия на съда или на друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване.
5. Принципи на медиацията.
6. Процедурни и етични правила при провеждане на медиация.

Процедура по медиация
1. Откриване на процедурата по медиация. Избор на медиатор.
2. Фази и етапи на процедурата по медиация.
3. Роля и функции на медиатора. Методи за подобряване на комуникацията. Стратегии за справяне с проблемни ситуации.
4. Спиране и прекратяване на процедурата.
5. Споразумение. Съдържание на споразумението, действие.

Медиация по отделни видове спорове
1. Сравнително-правен преглед на законодателството и практиката по приложение на медиацията.
2. Специфика на процедурата по медиация при отделни видове спорове:
* граждански спорове, включително спорове, свързани с права на потребителя,
* административни спорове,
* трудови спорове,
* семейна медиация,
* търговска (бизнес-) медиация,
* медиация по наказателни дела и др.

II. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

Практическите умения се придобиват в реална и/или в симулативна среда и задължително включват индивидуални занимания и практически семинари в група за овладяване на техниките на медиация чрез игри, участие в поне 3 симулации и анализ.

Лектори

Гинка Христова

Лектори

адвокат, медиатор, специалист по Дигитално право

Адв. Гинка Христова е председател на Международен Правен Център, член на Софийска адвокатска колегия, нещатен преподавател към Hаrvard University, магистър по Право на ЕС към университета Нанси II. Адвокат Христова е член на Софийска Адвокатска Колегия (САК) от 2009 г. и бивш член на Дисциплинарния съд към САК. Адвокат Христова има специализация към университета Харвард, САЩ в сферата на кибер правото, както и успешно е преминала специализация към СОИС по Право на Електронната Търговия. От 2017 г. е организатор и преподавател на курса CopyrightX на университета Харвард за България. Тя е един от малкото специалисти в България по дигитално право. Автор на монографията “Феноменът Киберпрестъпност – Стратегия за борба и конкретни мерки” (Le phénomène “cybercriminalité”: Stratégie pour combattre la cybercriminalité et mesures concrètes (French Edition)”.

Кристина Найденова

експерт по лични данни и дигитално право

Кристина е завършила юридическия факултет на университета "Св. Климент Охридски". Специализира над 4 години в Международен Правен Център ILAC, като се занимава с медиация и защита на личните данни. Има множество участия в кръгли маси и семинари по различни теми, свързани с правни и дигитални въпроси. Автор на трудове за Европейската прокуратура, в частност в областта на защитата на личните данни.

Вижте какво сме Ви приготвили

Готови сте за обучение?

Можете да погледнете всички предстоящи събития, които сме приготвили за Вас

Сайтът е собственост на Международен правен Център, ЕИК: 176397057, адрес: "Княз Борис I" № 123 | За контакт : 0885363116

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за да получавате последните новини, нови семинари и курсове.

Благодарим Ви, че се записахте!

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner Обадете ни се