Дата: 22.05.2023

Кои са важните новости в европейската уредба на патентите? Унитарен патент и Единен патентен съд.

Описание

Системата за единния патент отбелязва най-важната реформа в историята на Европейската патентна система от създаването ѝ през 1973 г. Новата система ще позволи единна патентна защита във всички участващи държави членки на ЕС, чрез една заявка за патент, подадена в Европейското патентно ведомство. Дългогодишната работа на Единния патентен съд ще предостави централизирана платформа за патентни спорове в цяла Европа.

В настоящия семинар ще научите повече за съществуващата европейска патентна рамка и различните пътища, които системата за единен патент ще позволи за защитата на интелектуалната собственост.

Защо единния патент е икономически ефективен вариант за по-широка патентна защита и уреждане на спорове в ЕС?

Онлайн
Този курс ще се проведе онлайн, чрез системата Zoom. Няма да има присъствена част. Цената не включва ДДС. Можете да закупите само един курс, всеки човек, следва да закупи отделен билет за участие.

150,00 лв. без ДДС

Изчерпан

Накратко

Онлайн

Дата: 22.05.2023

9:30-13:00

Записвания до: 15.05.2023

Програма

  • Същност и предистория на унитарния патент
  • Икономическо и юридическо въздействие на унитарния патент и вписването му в съществуващата европейска патентна рамка
  • С какво унитарният патент допълва и укрепва централизираната европейска система?
  • Кои са новостите и предизвикателствата, които стоят пред нас?
  • Единен патентен съд, погледнат през призмата на единната патентна защита между държавите членки на ЕС
  • Кои са особеностите на UPC?

Любка Петрова

Съдия Любка Петрова от Върховния административен съд и представител на България в Консултативния комитет към Единния патентен съд на ЕС

Съдия Любка Петрова е завършила СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Право и специализация „Правораздаване”, както и СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Международни отношения, магистърска програма Право на Европейския съюз. От 12.07.2012 г. е Заместник председател на Административен съд София-град и ръководител на ІІ отделение на АССГ /разглеждана материя – ЗУТ, ЗКИР, ЗМГО, ЗОДОВ, ЗДС, ЗОбС, ЗЗДискр., ЗЗЛД, ЗДОИ, ЗВОбр., ЗМВР, ЗДСл., ЗДАНС и др. над 40 законови и подзаконови нормативни актове/ Съдия Петрова е лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. Професионалният път на съдия Петрова започва от адвокатската професия, мнава през Административен съд София-град , където е заместник-председател до встъпването си като върховен съдия във Върховния административен съд. 

Вижте какво сме Ви приготвили

Готови сте за обучение?

Можете да погледнете всички предстоящи събития, които сме приготвили за Вас

Сайтът е собственост на Международен правен Център, ЕИК: 176397057, адрес: "Княз Борис I" № 123 | За контакт : 0885363116

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за да получавате последните новини, нови семинари и курсове.

Благодарим Ви, че се записахте!

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner Обадете ни се