UKIPO обяви насоки за регистриране на търговска марка в метавселената

от 05.04.2023Новини

Службата за интелектуална собственост на Обединеното кралство (UKIPO) публикува насоки за „класификация на незаменими токени, виртуални стоки  и услуги, предоставени в метавселената“. Изменението на практиката има за цел да „информира клиентите, кандидатстващи за марки в Обединеното кралство, за подход към класификацията на горепосочените видове стоки и услуги“. Те са подобни на насоките, съставени от Службата за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO) и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Те са съставени след бума на заявки за регистрация на търговски марки от 2021г. и началото на 2022г.

UKIPO излага следните насоки за търговските марки:

  • Незаменими токени (NFT) –  те служат като неизменни сертификати за собственост на цифрова автентичност за виртуални или физически активи като изкуство, игри и се използват предимно за доказване на собствеността върху актива, но не върху всяка интелектуална собственост, например авторското право. NFT се отнасят предимно до цифрови активи. UKIPO казва, че е възможжно NFT да се използват за удостоверяване на всичко, дори на физически стоки. Такива стоки са произведения на изкуството, чанти или обувки с незаменими символи.  Незаменимите токени „могат да бъдат продавани на дребно и/или предоставяни чрез онлайн пазари, по същия начин  както други стоки и услуги.“
  • Виртуални стоки – те се състоят от „данни като цифрови изображения“. Стоките ще бъдат приемани, само ако са ясно определени, заради изискване за яснота и сбитост. Термини като „стоки, произведени от х“ няма да бъдат приемани. Примерни термини са „виртуални дрехи, обувки, които могат да се изтеглят“ или „виртуални чанти, които могат да се изтеглят“.
  • Виртуални услуги в метавселената – UKIPO ще продължи да приема виртуални услуги в приемлива терминология като „услуги за образование, предоставяни чрез виртуални средства“, „провеждане на интерактивни виртуални търгове“. Метавселената като форма на цифрова реалност, при която хората имат достъп до виртуален свят, UKIPO заявява, няма причина услуга, предоставяна чрез виртуални средства, да не може да бъде предоставена чрез метавселената и също така, че „може да не е възможно да се възприеме един и същ подход за всички услуги на метавселената“ заради проявлението на услугата може да не бъде еднакъв като традиционния метод на доставка.

Адвокатът на USPTO заявява, че „кандидатите трябва специално да идентифицират основните цифрови или физически елементи, предоставени от NFT за правилна квасификация и идентификация“, тъй като NFT имат белег на сертификат за собственост.

Интересен пример е случаят от практиката на EUIPO, когато през февруари службата за търговски марки отказа да приеме заявка за регистрация на търговска марка на известния бранд Burberry, който е бил подал за добре познат свой модел за проверка за използване на стоки или услуги, свързани с метавселената. Предполага се, че регистрацията на виртуални стоки могат по същество да бъдат разглеждани по същия начин като заявките за тези марки ще имат връзка с „реалния свят“.

Източник: The Fashion Law

Автор: Габриела Димитрова 

 

Харесва ти тази статия? Виж нашите обучения...

Вижте какво сме Ви приготвили

Готови сте за обучение?

Можете да погледнете всички предстоящи събития, които сме приготвили за Вас

Сайтът е собственост на Международен правен Център, ЕИК: 176397057, адрес: "Княз Борис I" № 123 | За контакт : 0885363116

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за да получавате последните новини, нови семинари и курсове.

Благодарим Ви, че се записахте!

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner Обадете ни се