Поредно нарушаване на Регламента за защита на личните данни, този път от WhatsApp

от 21.03.2023Новини

През май 2018 година Ирландската комисия за защита на данните (DPC) започна разследване за потенциално нарушение на Регламента от страна на WhatsApp след жалба. То е свързано с това дали WhatsApp e изпълнил задълженията си за прозрачност на Регламента за защита на личните данни по отношение на предоставянето на информация и прозрачността на тази инфорация като на потребителите, така и на хората, които не използват WhatsApp. Това включва информация, предоставена относно обработката на информация между WhatsApp и други компании на Facebook.

В същия ден WhatsApp актуализира своите условия за ползване и подкани всички потребители, които са граждани на Европейския съюз, да приемат промените, за да имат достъп до основния интерфейс на приложението. Това е и причината за жалбата, тъй като потребителите са задължени да приемат промените, касаещи обработката на личните им данни, като условие за използване на приложението.

Според рецитал 32 на Регламента за защита на личните данни  „Съгласие следва да се дава чрез ясно утвърдителен акт, с който да се изразява свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено заявление за съгласие от страна на субекта на данни за обработване на свързани с него лични данни, например чрез писмена декларация, включително по електронен път, или устна декларация. … Съгласието следва да обхваща всички дейности по обработване, извършени за една и съща цел или цели. Когато обработването преследва повече цели, за всички тях следва да бъде дадено съгласие. Ако съгласието на субекта на данни трябва да се даде след искане по електронен път, искането трябва да е ясно, сбито и да не нарушава излишно използването на услугата, за която се предвижда.“ , което е ясно нарушено в случая.

След проведено разследване DPC определя, че WhatsApp не очертава ясно правното основание или изричните причини за исканото обработване на потребителски данни, което нарушава член 12 и 13 на Регламента за защита на личните данни, които са свързани с прозрачността на информацията, комуникацията и условията за упражняване на правата на субекта на данни и събирането на тази информация. Също така, WhatsApp не нарушил член 7 поради принудително съгласие, тъй като услугата не е разчитала на съгласието на потребителя за предоставяне на услугата като законно основание за обработка на лични потребителски данни.

На 28 юли 2021г. Европейският надзорен орган по защита на данните прие обвързващо решение по случая. Това решение съдържа ясно указание, което изисква от Ирландската комисия за защита на данните да преразгледа и увеличи предложената глоба. След тази преоценка, DPC наложи глоба от 225 милиона евро на WhatsApp.

Глоба от 5,5 милиона евро е наложена на WhatsApp Ireland за нарушение на член 6 от GDPR относно законосъобразност на обработка на лични данни, която изисква прозрачност и законосъобразност.

Освен всичко това, DPC възнамерява да започне ново разследване, свързвано с всички операции по обработка, които WhatsApp извършва, за да определи дали приложението нарушава обработката на специални категории лични данни и дали те се споделят с трети страни.

От WhatsApp смятат да обжалват решението, тъй като вярват, че те работят достатъчно коректно както технически, така и юридически.

Ако Вашата компания се нуждае от правни съвети във връзка със защитата на лични данни, можете да се свържете с екипа на ILAC.

Автор: Габриела Димитрова

Източник: Bleeping computer, Институционалната уебстраница на Ирланския надзорен орган по защита на личните данни

Харесва ти тази статия? Виж нашите обучения...

Вижте какво сме Ви приготвили

Готови сте за обучение?

Можете да погледнете всички предстоящи събития, които сме приготвили за Вас

Сайтът е собственост на Международен правен Център, ЕИК: 176397057, адрес: "Княз Борис I" № 123 | За контакт : 0885363116

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за да получавате последните новини, нови семинари и курсове.

Благодарим Ви, че се записахте!

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner Обадете ни се