Получаване на пратка от трето лице #GDPR

от 16.03.2023Новини

Нуждата от единна регулация за начина за получаване на пратки от трети лица става все по-необходима, заради нуждата от опазването на личните ни данни. В началото на месец март 2023г. Върховният административен съд остави в сила Решение № 2318/08.04.2022г. на Административен съд София-град, като делото е заведено, поради причината, че пратка, в която се съдържа електронен фиш с наложена глоба, е предадена на трето лице, без да бъдат посочени неговите имена и родствената връзка с него.

Ищецът обвинява дружество, което е администратор на лични данни, вписан в регистъра на КРС като оператор, лицензиран да извършва универсални пощенски услуги на цялата територия на Република България и регистриран за неуниверсални пощенски услуги. Дружеството и МВР имат сключен договор след проведена процедура по Закона за обществените поръчки, като според него услугата „доставка на пратка срещу подпис на получателя“ се извършва, като пратката се връчва лично на получателя срещу подпис или на друго лице, намиращо се на адреса на получателя, като в товарителницата се вписват имената и родствената връзка с лицето.

Производството пред Комисията за защита на личните данни е започнато по жалба на ищеца, в която той е изложил своите оплаквания, че в известието за доставяне на пратката е посочено, че тя е връчена лично на адресата, като са посочени неговите имена и е положен подпис, а той не я е получил лично. В хода поп делото се извършва графическа експертиза, от която се потвърждава, че подписът и ръкописният текст в известието не са на получателят. В дружеството липсват установени правила за гарантиране на обстоятелството, че пратките, които следва да се връчат лично на адресатите, се връчват именно на тях. Тази причина е довела до предаване на личните данни на ищеца. Това е и нарушението, извършено от оператора на лични данни. Но в случая, те се обосновават, че липсва законова възможност куриерите да изискват документ за самоличност на получателите на пратките и затова пратката в конкретния случай е била връчена на неизвестно лице и това е довело до нарушение на защитата на личните данни на ищеца.

На дружеството е разпоредено да приведе съдържанието на вътрешните си правила по повод обработката на лични данни при осъществяване на доставка на пратки, за които има изискване за идентификация и веритификация на получателя, съобразно Общия регламент относно защитата на данните и Законът за защита на личните данни в рамките на месец.

С това дело идва въпросът до колко е правилно самоличността да се установява от куриера чрез задаване на въпрос на лицето и кога ще има законова уредба, която да даде възможност на куриерите да изискват документ за самоличност. С уреждане на този въпрос ще се осигури безопасност за нашите лични данни в сферата на пощенските услуги.

Ако Вашата компания се нуждае от правни съвети във връзка със защитата на лични данни, можете да се свържете с екипа на ILAC.

Автор: Габриела Димитрова

Харесва ти тази статия? Виж нашите обучения...

Вижте какво сме Ви приготвили

Готови сте за обучение?

Можете да погледнете всички предстоящи събития, които сме приготвили за Вас

Сайтът е собственост на Международен правен Център, ЕИК: 176397057, адрес: "Княз Борис I" № 123 | За контакт : 0885363116

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за да получавате последните новини, нови семинари и курсове.

Благодарим Ви, че се записахте!

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner Обадете ни се