Китай прие стандартни договорни клаузи за трансфер на лични данни

от 02.03.2023Новини

Дългоочакваните китайски стандартни договорни клаузи (SCCs) бяха най-накрая приети от надзорния орган по защита на личните данни на Китай на 24 февруари 2023г. и влизат в сила от 1 юни 2023г. Същите са изготвени и приети на основание чл.38 от китайския закон за защита на личните данни и са валиден инструмент за прехвърляне на данни извън Китай. При констатиране на нарушение от компетентния надзорен орган се предвиждат максимални санкции до 50 милиона RMB (приблизително 7,8 милиона USD, или 5% от оборота за изминалата година, в зависимост коя от двете суми е по-висока.

За разлика от SCCs на Общия регламент на ЕС за защита на данните, които обхващат четири различни варианта, а именно: прехвърляне на данни между администратор към администратор, от администратор към обработващ лични данни, от обработващ към администратор и между двама обработващи лични данни, китайските SCCs имат само един универсален шаблон, независимо от качеството на страните. Страните по споразумението нямат правото да извършват промени в SCCs, но могат да добавят допълнителни гаранции, стига същите да не противоречат пряко или непряко на стандартните клаузи.

Изисквания към износителя на данни:

 1. Износителят на данни не трябва да притежава качеството на оператор на критична информационна инфраструктура — дейност, която обхваща субекти във финансови, енергийни, телекомуникационни, комунални услуги, здравеопазване, транспорт, електронно правителство и др.
 2. Износителят на данни не трябва да обработва лични данни на над 1 милион лица.
 3. Износителят на данни не трябва сумарно да е извършил трансфери на данните на повече от 100 000 лица от 1 януари на предходната година.
 4. Износителят на данни не трябва да е извършвал трансфери на чувствителни лични данни на над 10 000 лица от 1 януари на предходната година.

Задължилна оценка на въздействието

Преди да сключи споразумение за трансгранично предаване на данни, износителят на данни е длъжен да извърши оценка на въздействието и да подготви доклад за оценка на въздействието, като вземе предвид множество фактори, включително:

 • Валидност, необходимост и целесъобразност за трансграничен трансфер на данни.
 • Обхват, категория, обем и чувствителност на прехвърляните данни.
 • Задължения, които трябва да поеме чуждестранният получател на данни.
 • Какви технически и организационни мерки трябва да бъдат предприети от чуждестранния получател.
 • Потенциален риск от нарушаване, изтичане или повреда на лични данни след прехвърлянето и какви канали за защита са на разположение на субектите на данни.
 • Закони и политики за защита на данните на чуждестранните държави.
 • Други аспекти, които могат да повлияят на трансграничния трансфер на данни.

От страните се изисква да повтарят оценката на въздействието, да преразглеждат и при необходимост да актуализират сключените споразумение за трансфер на лични данни, включително да уведомяват и представят пред компетентния надзорен орган необходимите документи, в случай на удължаване на периода на съхранение на данните, промените в целта, обхвата, категорията, обема, място за съхранение и чувствителност на личните данни, които ще бъдат обработвани извън Китай, промени в законите и политиките за защита на личните данни в страните на чуждестранна получател, засягащи правата и интересите на субектите на данни, както и при всяка друга ситуация, при която има риск от засягане на субектите на данни.

Вижте приетите договорни клаузи тук.

Харесва ти тази статия? Виж нашите обучения...

Вижте какво сме Ви приготвили

Готови сте за обучение?

Можете да погледнете всички предстоящи събития, които сме приготвили за Вас

Сайтът е собственост на Международен правен Център, ЕИК: 176397057, адрес: "Княз Борис I" № 123 | За контакт : 0885363116

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за нашия бюлетин!

Запишете се за да получавате последните новини, нови семинари и курсове.

Благодарим Ви, че се записахте!

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner Обадете ни се